legislation

- Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse

regenerabile de energie.

- OUG 88 din 2011 privind modificarea si completarea Legii Nr.220 din 2008.

     – Prezentare ANRE din.14.11.2011. Promovarea Energiei electrice produsa din surse regenerabile de energie.


Legislatie  Arhitectura

- Cod fiscal Taxa pentru eliberarea Certificatelor, Avizelor si a Autorizatiilor.

- Distanta de protectie si spatiu de siguranta fata de casa.

- HG 26 Aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnatura.

- LEGE Nr.50 pe 1991 actualizata la 12 decembrie 2011.

- Norme Metodologice octombrie 2009 Legea.50.

- LEGE Nr.350 pe 2001 urbanismul cu evidentiere modificari din iulie 2011.

- ORDONANTA 27.2008 Completare lege 350 2001.

- OUG. Nr 7 din 2011 pentru  modificarea si completarea Legii Nr.350 pe 2001.

- Lege nr.35 1994 republicata in 2008 Taxa de timbru arhitectura.

- LEGE Nr 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice.

- Legea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare.

- Ord.839.09 Norme constructii.

- ORDIN Nr.34 pe 1995 MLPAT avizarea doc. de urbanism.

- ORDIN Nr.2701 pe 30.12.2010 Informare public.

- Prelungirea Autorizatiei de Construire.


Legislatie  Cadastru

- Lege Nr7 din 1996 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare.pdf

- Ordin Nr 538 din 2001 Autorizare cadastristi.pdf


Legislatie Urbanism

- Cod fiscal Taxa pentru eliberarea Certificatelor, Avizelor si a Autorizatiilor.

- Distanta de protectie si spatiu de siguranta fata de casa.

- HG 26 Aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnatura.

- LEGE Nr.50 pe 1991 actualizata la 12 decembrie 2011.

- Norme Metodologice octombrie 2009 Legea.50.

- LEGE Nr.350 pe 2001 urbanismul cu evidentiere modificari din iulie 2011.

- ORDONANTA 27.2008 Completare lege 350 2001.

- OUG. Nr 7 din 2011 pentru  modificarea si completarea Legii Nr.350 pe 2001.

- Lege nr.35 1994 republicata in 2008 Taxa de timbru arhitectura.

- LEGE Nr 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice.

- Legea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare.

- Ord.839.09 Norme constructii.

- ORDIN Nr.34 pe 1995 MLPAT avizarea doc. de urbanism.

- ORDIN Nr.2701 pe 30.12.2010 Informare public.

- Prelungirea Autorizatiei de Construire.

    


Legislatie  Constructii – Consultanta si Executie

- Norme Metodologice la Legea 319 pe 2006

- Hot Nr. 925 1995  Regulamentul de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectata, a executiei lucrarilor si a constructiei.

- HOTARÂRE nr 273 pe 1994 Regulament receptie lucrari constructii

- HOTARÂRE nr.766 pe 1997 aprobarea unor regulamente  privind calitatea in constructii

- HOTARÎRE Nr 51 pe 1996 Regulament receptie lucrari de montaj si punere in functiune

- ORDIN Nr. 651 2007 privind modificarea reglementarii ethnice din 26.05.2003 anexa la Hot Nr.925 1995

- ORDIN nr.293 pe 1999 pt. aprobarea normelor metodologice privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj

- Ordin nr.1430 2005 Autorizare ISC.

           - Ordin privind accesul la informatiile de interes public la nivelul ISC.


Legislatie Instalatii – Consultanta si executie  

- Cod fiscal Taxa pentru eliberarea Certificatelor, Avizelor si a Autorizatiilor.

- CODUL TEHNIC Retele electrice de Distributie.

- GH 90 Hot. de aprobare a  Regulamentului de racordarea a utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

- Ghidul utilizatorilor care solicita racordare unor noi lucrari de producere sau de consum la reteaua electrica de transport .

- Legea 13-2007  Legea energiei electrice.

- ORDIN Nr.34 pe 1995 MLPAT avizarea doc. de urbanism.

- ORDIN nr 38 pe 2007 – Procedura de solutionare a neintelegerilor in domeniul energiei.

- ORDIN nr 48 pe 2008 – aprobare Metodologie de emitere a avizelor de  amplasament.

- Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin H.G. nr. 10072004.

- Regulament de  stabilirea a solutilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes.

- Ghid pentru Racordarea Producatorilor la retelele electrice de interes public

    Legislatie Proiectare

    – Ordinul Nr. 536-1997 privind aprobarea normelor de igiena si al recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

Autoritatea Aeronautica civila Romana

- NORMA TEHNICA PRIVIND DELIMITAREA ZONELOR DE SIGURANTA  AFERENTE CAPACITATILOR  ENERGETICE

- ORDIN  Nr.  49 din  29.11. 2007

- ORDONANTA Nr.4-2007 MODIFICATA PRIN ORD. Nr 49-2007

- ORDIN Nr 846 pe 2007 – tarife A.A.C.R.

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

- Lege Nr. 214 din 2011 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor

Gospodarirea Apelor

- Ordin Nr 662 din 2006  procedura de  emitere a avizelor de gospodarire a apelor

Oficiu de Cadastru si Publicitate Imobiliara

- Ordin Nr. 133 si 134- ORDIN Nr.897 798 din 2005

- Ordinul Directorului General al ANCPI Nr. 186 din 17.04.2009

- Ordinul ministrului administratiei si internelor Nr.39 din 6.04.2009

- Regulament 07.09.2005 Publicat in Monitorul Oficial  Partea I nr. 847 19.09.2005

       


   Legislatie Mediu

- Vedere Natura 2000 Tulcea 01

- Vedere Natura 2000 Tulcea 02

- ARII PROTEJATE Anexa 2 – ROSPA – Harti 01.09.2010

- ARII PROTEJATE – Anexa 3 HARTI APM ROSCI

- Legislatie prezentata de Garda Nationala de Mediu

- Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice – LEGISLATIE EUROPEANA si NATIONALA

ANUNTURI / STIRI

- Ghid Eco-Functionarului Public

- GHIDUL ECO-CETATEANULUI

- GHIDUL ECO-TURISTULUI

- GHIDUL INFORMATIV AL CETATEANULUI

AVIZ DE MEDIU

- Avizul de mediu pentru planuri si programe

- Certificate DE ATESTARE Valabile 2010

- HG 1076_2004

- ORD URGENTA   Nr. 195 din 22 decembrie 2005

- ORDIN   Nr. 19 din 13 ianuarie 2010

- REGISTRU-NATIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII aprilie 2010

OBLIGATIILE DE MEDIU

- Obligatiile de mediu

AVIZ  P.N.D.R.

- Acte necesare pentru solicitarea Avizului PNDR

PLAN URBANISTIC ZONAL

-Acte necesare pentru solicitare PUZ PUD

- anunturi PUZ 1,2

- Notificare – conform HG 1076

ACORD DE MEDIU

- HG 445_2009

-Memoriu prezentare conform  Ordin 135_2010

-Notificare conform  Ordin 135_2010

- Ordin 19_2010 Evaluare Adecvata

- Ordin 135_2010

- Ordin 863_2002

- Ordin 864_2002

- Ordin 1108_2007

- oug164_2008_protectia_mediului

- OUG 195_2005

AUTORIZATIA  INTEGRATA DE MEDIU

- AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

AUTORIZATIA PRIVIND EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERA

- Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera

AUTORIZATIA DE MEDIU

- ANUNT public autorizatie de mediu

- AUTORIZATIE DE MEDIU

- Cerere ac

- Fisa de prezentare

- Ordin 860_2002

- Ordin 1108_2007

- ordin 1798_2007

- OUG 152_2005

- OUG 195_2005

ALTE INFORMATII

PREZENTARE APM

ACORDUL DE MEDIU

Anunt public decizia etapei de încadrare (titularul proiectului

Anunt public depunerea  solicitarii de emitere a acordului de mediu

Anunt public dezbaterea publica (titularul proiectului)

Anunt public emiterea acordului de mediu  respingerea solicitarii ac. m.

Anunt public emiterea actului de reglementare revizuit decizia de respingere a solicitarii de revizuire

Anunturi stiri  APM CT.

HOTARÂRE nr. 878 din 28 iulie 2005 ACCES PUBLIC LA INF PRIVIND MEDIUL

INFORMATII AMP CONSTANTA

Informatii de mediu detinute de alte autoritati publice

Informatii de mediu detinute de APM Constanta

MODEL CERERE formulez o reclamatie administrativa

MODEL CERERE privind liberul acces la informatiile

 

Legislatie ce sta la baza intocmirii unui Studiu  privind Nivelul Zgomotului 

1. DIRECTIVE 2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise

2. HG 321/2002 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental cu completarile si modificarile ulterioare

3. ISO 9613-2:1996, Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method of calculation, ISO, 1996

4. Guide du Bruit des Transports Terrestres – Prévision des niveaux sonores, Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie/Minsitère des Transports/CETUR, Novembre 1980

5. XP S 31-133:2001, Acoustique – Bruit des infrastructures de transports terrestres – Calcul de l’attenuation de son lors de sa propagation en milieu induant les effets meteorologiques, AFNOR, 2001

6. STAS 10009-88: Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot (se referă la zgomotul exterior)

7. Ghidul privind adoptarea valorilor – limita si modul de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si / sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in Anexa 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006

8. ISO 8297:1994 „Acustica – Determinarea nivelurilor de putere acustica de la uzinele industrial cu sursa multipla pentru evaluarea nivelurilor de presiune acustica in mediul inconjurator – metoda tehnica”

9. EN ISO 3744: 1995 „Acustica – detreminerea nivelurilor de putere acustica ale surselor de zgomot utilizand presiunea acustica. Metoda tehnica intr-un camp liber deasupra unui plan reflectant”

10 EN ISO 3746: 1995 „Acustica – Determinarea nivelurilor de putere acustica ale surselor de zgomot utilizand presiunea acustica. Metoda de control care utilizeaza o

11. Pentru zgomotul produs de traficul rutier: metoda nationala franceza de calcul „NMPB- Routes – 96 (SETRA – CERTU – LCPC – CSTB), mentionata in „Hotararea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul infrastructurilor rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995, articolul 6” si din standardul francez „XPS 31-133”. Pentru datele de intrare referitoare la emisii, aceste documente se refera la „Ghidul zgomotului produs de transporturile terestre, fascicula de previziune a nivelurilor sonore, CETUR 1980”

12. Pentru zgomotul feroviar: metoda nationala olandeza de calcul publicata in „Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai‚96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 noiembrie 1996

 

 

5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania

Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea     register_now_2  

Pentru mai multe detalii accesati sectiunea   Contact-Us