legislation

Legislatie ce sta la baza intocmirii unui Studiu  privind Nivelul Zgomotului 

 

1. DIRECTIVE 2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise

 

2. HG 321/2002 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental cu completarile si modificarile ulterioare

 

3. ISO 9613-2:1996, Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method of calculation, ISO, 1996

 

4. Guide du Bruit des Transports Terrestres – Prévision des niveaux sonores, Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie/Minsitère des Transports/CETUR, Novembre 1980

 

5. XP S 31-133:2001, Acoustique – Bruit des infrastructures de transports terrestres – Calcul de l’attenuation de son lors de sa propagation en milieu induant les effets meteorologiques, AFNOR, 2001

 

6. STAS 10009-88: Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot (se referă la zgomotul exterior)

 

7. Ghidul privind adoptarea valorilor – limita si modul de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si / sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in Anexa 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006

 

8. ISO 8297:1994 „Acustica – Determinarea nivelurilor de putere acustica de la uzinele industrial cu sursa multipla pentru evaluarea nivelurilor de presiune acustica in mediul inconjurator – metoda tehnica”

 

9. EN ISO 3744: 1995 „Acustica – detreminerea nivelurilor de putere acustica ale surselor de zgomot utilizand presiunea acustica. Metoda tehnica intr-un camp liber deasupra unui plan reflectant”

 

10 EN ISO 3746: 1995 „Acustica – Determinarea nivelurilor de putere acustica ale surselor de zgomot utilizand presiunea acustica.

 

11. Pentru zgomotul produs de traficul rutier: metoda nationala franceza de calcul „NMPB- Routes – 96 (SETRA – CERTU – LCPC – CSTB), mentionata in „Hotararea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul infrastructurilor rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995, articolul 6” si din standardul francez „XPS 31-133”. Pentru datele de intrare referitoare la emisii, aceste documente se refera la „Ghidul zgomotului produs de transporturile terestre, fascicula de previziune a nivelurilor sonore, CETUR 1980”

 

12. Pentru zgomotul feroviar: metoda nationala olandeza de calcul publicata in „Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai‚96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 noiembrie 1996

 

 

 

 

5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania

 

 

 

Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea     register_now_2

       Pentru mai multe detalii accesati sectiunea   Contact-Us