The development of a Wind Energy Park

Is Wind Power the Answer to Small – Scale Renewable Energy ?

Wind power has the potential to be used in a home environment only in the right circumstances, and has the potential to power everything your home needs, from electric radiators to hot water. In this instance, I’m going to focus on the electrical side of things, and how you can use mainly use wind turbines to power the electricity in your home, and even make money selling it back to the grid.

 

       English version — ;  Versiunea in limba romana

 

In cadrul Fazei de Proiectare sunt incluse si toate Studiile solicitate prin Certificatul de Urbanism cat si Avize / Acorduri / Autorizatia de Construire / Autorizatia de Infiintare / Licentele.

 

Documentatia Tehnica, Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie reprezinta  Proiectarea inginereasca,

- Pregatirea datelor brute,

- Studiul preliminar de vant in vederea masurarii potentialului eolian in zona

- Studiul Preliminar de Oportunitate,

- Prezentarea informatiilor de proiect prin G.I.S. ( Global Information System ),

- Specializare in pregatirea hartilor de planificare si constructie a unui Parc de  Centrale Eoliene,

- Certificatul de Urbanism  &  Aurotizatia de Construire,

- Obtinerea Avizelor /Acordurilor si Autorizatiilor necesare Proiectelor ce au ca subiect Stalpii de Masurat conditii climatice,

 

         Achizitii terenuri,

- Cumpararea sau concesionarea Terenurilor,

- Aviz de Oportunitate emis de catre Primarie,

- Certificat de Urbanism pentru Parc Eolian emis de Primarie sau Consiliu Judetean,

- Obtinere Avize/Acorduri specificate in cadrul Certificatului de Urbanism,

- Intocmirea Studiilor de Specialitate specificate in cadrul C.U. sau necesare obtinerii Avizelor / Acordurilor,

- Intocmirea Contractelor necesare obtinerii Avizelor / Acordurilor,

- Intocmirea Planului Urbanistic Zonal si sustinerea acestuia in vederea obtinerii  Avizului Consiliului Judetean / Hotararii de Consiliu Local pentru aprobarea P.U.Z.,

- Intocmirea Documentatiei tehnice in vederea obtinerii  Autorizatiei de Construire,

- Proiect Tehnic si Detaliile de Executie  pentru  faza de "ready to build",

- Verificare Autorizata,

- Intocmirea Documentatiei si obtinerea Autorizatiei de Infiintare Proiect,

- Intocmirea Documentatiei si obtinerea Licentei de producere E –SRE,

- Calitatea si Productia Prioritara,

- Inscriere O.T.S.,

- Inscriere O.C.R.

 

         Documentatie tehnica, Proiect Tehnic si Detalii de Executie :

- Proiect Tehnic Drumuri de acces si  Platforme,

- Proiectul Tehnic Instalatii ,

- Proiectul Tehnic Rezistenta ,

- Proiectul Tehnic Arhitectura.

 

         Documentatia completa este inclusa in pachetul de Servicii al Biroului de Proiectare Add Energy

         ( Documentatiile sunt semnate, stampilate si verificate de catre persoane autorizate )

         Catre Beneficiar va fi prezentat inaintea de inceperea colabararii

 

         Avantajele oferite de procedurile "READY TO BUILD " :

- Nu exista pierderi de timp cu  Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie,

- Pentru partea de executie se pot face modificari la Proiect prin intermediul unor Dispozitii de santier / Revizii ale planselor de proiect,

- Consultanta de specialitate/ Asistenta calificata in cadrul santierelor, Procese Verbale si de Receptie ale lucrarilor.

 

Biroul Add Energy de proiectare isi asuma raspunderea in fata Beneficiarului conform Contractelor incheiate cu acesta !

 

Atat Documentatia Tehnica , Proiectul Tehnic cat si Detaliile de Executie  sunt intocmite conform legislatiei in  vigoare ,

 

Catre Beneficiar vor fi prezentate Rapoarte saptamanale evidentiindu-se astfel situatia Lucrarilor Contractate.

 

( Stadiul Proiectarii, Stadiu Avizelor / Acordurilor / Autorizatiilor / Studiilor / Masuratorilor, Documentatia Tehnica, Graficele actualizate).

 

 

 

 

Pentru mai multe detalii , pentru a deveni PARTENER Add-Energy sau pentru a Accesa Serviciile de Proiectare  si Management de Proiect in cadrul DEZVOLTARII UNUI PARC CU CENTRALE EOLIENE accesati sectiunea Contact-Us