Environmental Impact Report on continuation after completion

MONITORIZAREA BIODIVERSITATII DIN ZONA PROIECTULUI

Prezentul  Raport reprezintă continuarea Evaluării Impactului asupra Mediului dupa finalizarea lucrărilor de construire a Proiectului si prezinta drept componente urmatoarele etape :

  1. Introducere
  2. Detalii legate de sectorul de activitate a Proiectului
  3. Conditii fizico geografice

      – Aşezare geografică

      – Geonomie, structură fizico-geografică

      – Clima

      – Reteaua hidrografică

  4. Monitorizarea populatiilor de păsări

     – Speciile

     – Ariile

     – Arii de Importantă Avifaunistică

     – Ecosistemele

   5. Metode cantitative de cercetare a populatiilor de pasari

   6. Materiale si Metode de lucru

   7. Localizare

   8. Zone Protejate

   9. Flora si Vegetatia

   10. Nevertebrate

   11. Reptile si Amfibieni

   12. Mamifere

   13. Pasari

   14. Concluzii

 

Biroul nostru de Proiectare colaboreaza cu Specialisti cu drept de semnatura, ce  intocmesc Rapoarte privind continuarea Evaluarii impactului asupra mediului dupa finalizarea Constructiilor, in vederea obtinerii Autorizatiei de Mediu, sau pentru orce alta analiza in domeniul arhitecturii si urbanismului.

     

 

 

5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania

     Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea     register_now_2

      Pentru mai multe detalii sau pentru a solicita un "Raport privind continuarea Impactului de Mediu dupa Finalizarea Constructiilor", accesati sectiunea   Contact-Us