Report on the Study of  Environmental Impact Assessment

In vederea intocmirii Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului, regasit in Etapa de Analiza a calitatii, este necesara abordarea urmatoarelor etape :

 

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentul obiectivului si adresa

1.3. Regimul juridic

1.4. Situatia existenta

1.5. Surse documentare

1.6. Proiectantul general

1.7. Titularul si beneficiarul investitiei

2. DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

2.1. Scop si necesitate

2.2. Descrierea proiectului

2.3. Utilitati

3. Date despre amplasament  – AMPLASAREA IN MEDIU

3.1. Consideratii morfologice si hidrologice

3.2. Consideratii geologice

3.3. Informatii geotehnice

3.4. Consideratii hidrogeologice

3.5. Particularităti climatice ale zonei

3.6. Învelisul vegetal

3.7. Solurile

3.8. Asezări umane si alte obiective de interes public

3.9. Sursele de zgomot si nivelul de zgomot din zona

3.10. Caile de transport si alte facilitati

4. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

4.1. Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor

4.2. Emisii de poluanti in sol si protectia calitatii solului

4.3. Emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului

4.4. Surse si protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

4.5. Surse si protectia impotriva radiatiilor

4.6. Gospodarirea deseurilor

4.7. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

5. IMPACTUL PRODUS ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

5.1. Impactul produs asupra apelor

5.2. Impactul produs asupra aerului

5.3. Impactul produs asupra solului si subsolului

5.4. Impactul produs asupra asezărilor umane

5.5. Impactul datorat zgomotului si vibratiilor

5.6. Impactul datorat deseurilor

5.7. Impactul turbinelor eoliene asupra biodiversitatii

5.8. Impactul determinat de proximitatea cablurilor electrice

5.9. Peisajul

5.10. Studiul de insorire

5.11. Prezentarea altenativei “0”

6. POSIBILITATI DE DIMINUARE SAU ELIMINARE A IMPACTULUI  PRODUS ASUPRA MEDIULUI

7. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI CONCLUZII

8. AVIZE SI ACORDURI

9. Bibliografie

        

Biroul de Proiectare colaboreaza cu Specialisti cu drept de semnatura, ce realizeaza Studii de Evaluare a Impactului asupra Mediului, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, sau pentru orice alta analiza in domeniul arhitecturii si urbanismului.

    

 

 

5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania

     Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea     register_now_2

      Pentru mai multe detalii sau pentru a solicita un "Raport la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului", accesati sectiunea   Contact-Us