Environmental Report required for Zoning Plan approval

Raportul  de Mediu are ca scop:

         – analiza tehnica a impactului asupra mediului în cazul executiei si exploatarii obiectivului;

         – precizarea starii actuale a factorilor de mediu din zona obiectivului;

         – stabilirea surselor si a cauzelor ce pot genera, la un moment dat, un anumit nivel al emisiilor de poluanti evacuati în mediu si alte efecte cu impact negativ asupra factorilor de mediu, provocate de executia sau exploatarea obiectivului;

         – stabilirea modalitatilor de actiune pentru respectarea normelor si standardelor în vigoare pentru protectia mediului.

         Obiectivele lucrarii sunt:

         – identificarea potentialelor pericole pentru mediu si evaluarea nivelurilor expunerii;

         – estimarea riscurilor pentru mediu;

         – impactul produs asupra mediului, atat în perioada de executie a investitiilor prevazute prin P.U.Z., cat si în timpul functionarii viitoarelor instalatii;

         – analiza nivelului de zgomot;

         – modul de gestionare a deseurilor, inclusiv a celor reciclabile;

         – prezentarea reamenajarii zonelor adiacente perimetrelor ce vor fi construite;

         – impactul produs asupra populatiei locale;

         – identificarea masurilor pentru minimizarea efectelor asupra factorilor de mediu;

         – recomandari generale privind exploatarea obiectivului.

        

Raportul de mediu prognozeaza relatia sau efectul asupra mediului înconjurator a unor activitati existente, în diferite conditii, posibile sa apara într-un viitor mai apropiat sau mai îndepartat.

        

Raportul de mediu nu are menirea de a furniza decizii, ele largesc aria de informatii care sa constituie, pentru factorii de decizie baza adoptarii acelor masuri pe termen lung sau scurt, care sa reduca la minimum efectele negative si sa le stimuleze pe cele pozitive.

        

Raportul de mediu a fost elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de autorizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

        

Biroul de Proiectare colaboreaza cu Specialisti cu drept de semnatura, ce realizeaza Rapoarte de Mediu, in vederea obtinerii Avizului de Mediu, Acordului de Mediu, Autorizatiei de Construire, sau pentru orce alta analiza in domeniul arhitecturii si urbanismului.

 

 

Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea     register_now_2  

          Pentru mai multe detalii sau pentru a solicita un "Raport de Mediu necesar avizarii Planului Urbanistic Zonal", accesati sectiunea   Contact-Us