Fisa de prezentare

       Fisa de Prezentare si Declaratie reprezintă o parte a documentatiei necesara obtinerii Autorizatiei de Mediu si prezinta drept componenta urmatoarele etape :

   

 Date generale:

- Amplasamentul

- Profilul de activitate

- Forma de proprietate

- Regimul de lucru (ore / zi, zile / săptămână, zile / an)

Date specifice activităţii:

- Activitatea desfăşurată

- Dotări

Bilanţul de materiale

Utilităţi

- Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

- Sursele de zgomot şi de vibraţii

- Dotările, amenajările şi măsurile de protecţie împotriva   zgomotului şi vibraţiilor

- Nivelul de zgomot şi de vibraţii produs

- Protecţia solului şi subsolului

- Protecţia împotriva radiaţiilor

- Protectia fondului forestier

- Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii

Măsurile pentru protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii în general:

- Protectia peisajului si zonelor de interes traditional.

Gestiunea deseurilor

- Modul de gospodărire a deşeurilor: depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare

- Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional

 

         Biroul de Proiectare colaboreaza cu Specialisti cu drept de semnatura, ce  intocmesc Fisa de Prezentare si Declaratii in vederea obtinerii Autorizatiei de Mediu, sau pentru orce alta analiza in domeniul arhitecturii si urbanismului.

 

    

5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania

    Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea     register_now_2

     Pentru mai multe detalii sau pentru a solicita Fisei de prezentare prezentate mai sus, accesati sectiunea   Contact-Us