ELECTRICAL SOLUTION STUDY  

Prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 129/2008 a fost aprobat Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

 

 

Va oferim Solutii de Racordare a instalatiilor unui utilizator la reteaua electrica de interes public, prin intermediul intocmirii fisei de solutie, sau a studiului  de solutie.

 

Intocmirea Fisei de solutie

Conform Regulamentului, solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie pentru:

 

1) utilizatorii de tip consumatori casnici individuali, indiferent de puterea solicitata;

 

2) utilizatorii de tip consumatori care solicita o putere mai mica de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punctul de vedere al activitatii lor;

 

3) utilizatorii de tip consumatori care se racordeaza la retele electrice de medie sau joasa tensiune, indiferent de puterea solicitata, daca solutia de racordare este unica si/sau evidenta;

 

4) utilizatori existenti care solicita un spor de putere ce poate fi acordat prin instalatiile de racordare existente, indiferent de tensiunea retelei la care sunt racordati.

 

Elaborarea studiului de solutie

Solutia de racordare se stabileste prin studiul de solutie pentru utilizatorii care:

 

1) se racordeaza la retele electrice avand tensiunea nominala de 110 kV sau mai mare;

 

2) sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea retelei la care se racordeaza;

 

3) se racordeaza la retele electrice de distributie de medie sau joasa tensiune, in situatiile in care sunt indeplinite simultan conditiile:

 

– utilizatorii nu se incadreaza in categoriile pentru care solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie;

 

– sunt posibile cel putin doua variante de solutie de racordare, corespunzatoare tehnic si comparabile economic;

 

4) solicita modificarea/imbunatatirea instalatiilor de racordare existente sau cresterea gradului de siguranta in punctul de delimitare, daca lucrarile necesare nu pot fi stabilite prin fisa de solutie;

 

5) prin tipul lor si caracteristicile echipamentelor instalatiilor de utilizare si/sau al proceselor tehnologice impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordarii asupra retelei si a celorlalti utilizatori si stabilirea masurilor pentru incadrarea acestui impact in limitele normaTe.

 

Utilizatorul trebuie sa opteze pentru una dintre variantele de solutie stabilite in studiu si avizate de operatorul de retea si sa isi exprime optiunea in scris si, dupa caz, sa solicite in termen de maximum doua luni emiterea Avizului Tehnic de Racordare.

 

 

 

 

 

     Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea     register_now_2  

Pentru mai multe detalii sau pentru a solicita un Studiu de Solutie necesar obtinerii ATR-ului, accesati sectiunea   Contact-Us