Raport privind continuarea evaluarii impactului asupra Mediului, Etapa desfasurarii lucrarilor C + M *

Prezentul  Raport reprezintă continuarea Evaluării Impactului asupra Mediului pe durata desfăşurării lucrărilor de construire a Proiectului si prezinta drept componenta urmatoarele etape :

Report on further environmental impact assessment, Phase of works C + M

 

1.Informaţii generale despre :

 

Beneficiar

Proiectant

Acte de reglementare

Descrierea situaţiei existente pe teren

Etapele de desfăşurare a proiectului

Lucrări realizate, părţi componente, caracteristici

Descrierea regimului tehnic

Informaţii despre poluanţii fizici

Managementul deşeurilor

2. Impactul potenţial asupra componentelor mediului

2.1. Apa

2.1.1. Alimentarea cu apă

2.1.2. Managementul apelor uzate

2.1.3. Surse de poluare a apei şi poluanţii generaţi

2.1.4. Consideratii hidrogeologice ale amplasamentului

2.2.   Aerul

2.2.1. Surse de poluare a aerului datorate lucrărilor de execuţie şi poluanţii generaţi

2.3.  Solul

2.3.1. Surse de poluare a solului

2.3.2. Forme de impact asupra solului

2.4.  Biodiversitatea

2.4.1. Informatii despre habitate, fauna si flora

2.4.1.1. Habitatele existente în zona proiectului

2.4.1.2. Nevertebratele

2.4.1.3. Amfibienii şi reptilele

2.4.1.4. Avifauna.

2.4.1.5. Mamifere

2.4.1.6. Ariile naturale protejate cele mai apropiate de zona de amplasare a parcurilor eoliene

2.4.2. Impacturi  şi efecte

2.4.2.1. Impactul asupra habitatelor

2.4.2.2. Impactul asupra nevertebratelor

2.4.2.3. Impactul asupra amfibienilor şi reptilelor

2.4.2.4. Impactul asupra avifaunei

2.4.2.5. Impactul asupra mamiferelor

3. Măsuri de repararea prejudiciului asupra mediului

 

Biroul de Proiectare colaboreaza cu Specialisti cu drept de semnatura, ce  intocmesc Rapoarte privind continuarea Evaluării Impactului asupra Mediului, pe durata desfăşurării lucrărilor de construire, in vederea obtinerii Autorizatiei de Mediu, sau pentru orce alta analiza in domeniul arhitecturii si urbanismului.

 

 

 

Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea     register_now_2  

Pentru mai multe detalii sau pentru a solicita unul dintre Studiile de Mediu prezentate mai sus, accesati sectiunea   Contact-Us

Skills: Studii oferite de Add Energy