Proiectare

Technical design

In cadrul Proiectarii sunt incluse si toate Studiile solicitate prin Cetrificatul de Urbanism /Avize / Acorduri/ Autorizatia de Construire.

Documentatia Tehnica, Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie reprezinta Proiectarea inginereasca;

 

 

- Pregatirea datelor brute,

- Studiul Preliminar de Oportunitate,

- Prezentarea informatiilor de proiect prin G.I.S. ( Global Information System ),

- Specializare in pregatirea hartilor in vederea planificarii si constructiei  Proiectului,

- Certificatul de Urbanism  &  Aurotizatia de Construire,

- Achizitii terenuri,

 

Cumpararea sau concesionarea Terenurilor :

- Aviz de Oportunitate, emis de catre Primarie,

- Certificat de Urbanism pentru Proiect, emis de Primarie sau Consiliu Judetean,

- Obtinere Avize/Acorduri specificate in cadrul Certificatului de Urbanism,

- Intocmirea Studiilor de Specialitate specificate in cadrul C.U. sau necesare obtinerii Avizelor /Acordurilor,

- Intocmirea Contractelor necesare obtinerii Avizelor /Acordurilor,

- Intocmirea Planului Urbanistic Zonal si sustinerea acestuia in vederea obtinerii Avizului Consiliului Judetean  / Hotararii de Consiliu Local pentru aprobare P.U.Z.,

- Intocmirea Documentatiei tehnice in vederea obtinerii  Autorizatiei de Construire  ,Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie pentru  faza de "ready to build",

- Verificarea Autorizata,

- Intocmirea Documentatiei si obtinerea Autorizatiei de Infiintare,

 

Documentatie tehnica, Proiect Tehnic si Detalii de Executie :

- Proiectul Tehnic Drumuri de acces,

- Proiectul Tehnic Instalatii,

- Proiectul Tehnic Rezistenta,

- Proiectul Tehnic Arhitectura.

 

Aceste Proiecte sunt incluse in pachetul de servicii al Biroului de Proiectare.

          Documentatiile sunt semnate, stampilate si verificate de catre persoane autorizate).

          Biroul de proiectare si referintele acestuia vor fi prezentate catre Beneficiar inainte de inceperea colaborarii.

 

Avantajele oferite de procedurile "READY TO BUILD " :

- Nu exista pierderi de timp cu  Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie,

- Pentru partea de executie se pot face modificari la Proiect prin intermediul unor Dispozitii de santier / Revizii ale planselor de proiect,

- Consultanta de specialitate/ Asistenta calificata in cadrul santierelor, Procese Verbale si Procese de Receptie a lucrarilor.

 

Biroul de proiectare isi asuma raspunderea in fata Beneficiarului conform Contractelor incheiate cu acesta.

Atat Documentatia Tehnica, Proiectul Tehnic cat si Detaliile de Executie sunt intocmite conform legislatiei in  vigoare;

Catre Beneficiar vor fi prezentate Rapoarte saptamanale, evidentiindu-se astfel situatia Lucrarilor Contractate;

Biroul de Proiectare va prezenta Stadiul proiectarii, Stadiul Avizelor / Acordurilor / Autorizatiilor / Studiilor / Masuratorilor, Documentatia Tehnica, Grafice actualizate .

 

 

 

 

5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania

 

 

 

 

Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea     register_now_2  

Pentru mai multe detalii sau pentru a solicita Serviciul de PROIECTARE Add Energy accesati sectiunea   Contact-Us

Skills: Servicii Add Energy