Plan Urbanistic Zonal

zoning-plan

Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism – permisiuni si restrictii – necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata.Elaborarea unui P.U.Z. de calitate impune (extras din Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal):

 

         – incredintarea lucrarii unei unitati de proiectare cu experianta in domeniu;

         – corelarea reglementarilor cu prevederile rezultate din Planul Urbanistic General si cu concluziile studiilor de specialitate;

         – redactarea pe un suport topografic sau cadastral actualizat;

         – o documentare temeinica atat pe teren cat si in baza de date;

         – o analiza multicriteriala integrala, in echipa pluridisciplinara, pe sectoare ce intervin in dezvoltarea zonei;

         – emiterea unor propuneri care sa raspunda propunerilor initiale de catre consiliile locale;

         – cooperarea dintre beneiciar, elaborator si organismele adminstratiei locale si centrale interesate.

 

Toate aceste criterii sunt indeplinite de catre echipa noastra, astfel incat beneficiarul sa poata obtine cat mai repede avizare, cat si Proiectarea Planselor P.U.Z. + Regulamentul de Urbanism aferent P.U.Z.

 

   

 

5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania

 

 

 

 

Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea     register_now_2

        Pentru mai multe detalii sau pentru a solicita intocmirea unui "Plan Urbanistic Zonal ", accesati sectiunea   Contact-Us

Skills: Studii oferite de Add Energy