Documentatia tehnica privind obtinerea Acordului Tehnic A.N.I.F. RA pentru obiectivul de investitii

Technical documentation for the ANIF RA agreement for the investment objective

         Documentatia tehnica intocmita  va contine urmatoarele informatii :

 

          PIESE SCRISE

- Memoriu Tehnic

- Date generale

 

Denumirea obiectivului de investitii:

- Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei,

- Intersectia cablurilor electrice cu lucrarile de imbunatatiri funciare,

- Conditii tehnice pentru realizarea intersectiei cablurilor electrice cu lucrarile de imbunatatiri funciare,

- Lucrari de executie privind realizarea intersectiei LES cu lucrarile de imbunatatiri funciare,

- Avize A.N.I.F. RA necesare obtinerii  Planului Urbanistic Zonal,

- Certificatul de Urbanism,

- Deciziile de scoatere din circuitul agricol,

- Certificat de inregistrare firma.

 

  PIESE DESENATE

- Plan de Incadrare in Zona,

- Plan de Situatie,

- Cabluri de medie tensiune,

- Subtraversare canal irigatii,

- Intersectie cu conducte de irigatii ingropate.

 

Biroul de Proiectare  colaboreaza cu Specialisti cu drept de semnatura, ce  intocmesc Documentatia tehnica privind obtinerea Acordului tehnic ANIF RA, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, sau pentru orce alta analiza in domeniul arhitecturii si urbanismului.

 

 

 

5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania

 

 

 

 

Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea     register_now_2  

Pentru mai multe detalii sau pentru a solicita o " Documentatia tehnica privind obtinerea Acordului Tehnic A.N.I.F.  RA pentru obiectivul de investitii ", accesati sectiunea   Contact-Us

Skills: Studii oferite de Add Energy