- Law 220/2008 on establishing the promotion system of energy production from renewable energy sources.

 

- APSNE SUNE BULLETIN -  8 JANUARY 2014 ( in romanian language )

 

- Report on the analysis of over-compensation system green certificate promotion of energy from renewable sources in 2012

 

- HG 994/2013 privind aprobarea masurilor de reducere a numarului de certificate verzi in situatiile prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) si f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

- OUG nr. 79/2013 privind modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie ; MO 390/29.06.2013

 

- OUG nr. 57/2013 – privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Data: 10.06.2013  MO 335/7.06.2013

 

- Legea nr. 134 /2012 pentru aprobarea OUG nr. 88 /2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie ; MO 505/ 23.07.2012

 

- OUG 88 din 2011 privind modificarea si completarea Legii Nr.220 din 2008.

 

- Legea 139 /2010 de modificare si completare a Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

 

- OG 29 /2010 privind modificarea si completarea -Legii 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare  a producerii energiei din surse regenerabile.  MO 613/31.08.2010 MODIFICA Legea 220/2008

 

- HG 90/2008 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

 

- Legea 123/2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale;

 

- HG 1215/2009 – Hotarare privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila;

 

- HG 1012/2009 – Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;

 

- HG 1292/2007 – Hotarare pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;

 

- HG 675/2007 – Hotarare privind reorganizarea prin divizare partiala a societatilor comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice, filiale ale Societatii Comerciale “Electrica” – S.A.;

 

- HG 1007/2004 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori;

 

- HG 978/2003 – Hotarare privind taxa pentru serviciul public de televiziune;

 

- HG 977/2003 – Hotarare privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;

 

- Ordonanţa nr. 29 / 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220 / 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

 

- OG 22/2008 - privind utilizarea eficientă a energiei electrice;

 

You can read more legislation directly on the ANRE website !

 

Ordin ANRE 82/2013 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și tarifelor la clienții finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate

 

Ordin ANRE 41/2013 – Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor finali care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, precum și a prețurilor pentru energia reactivă

 

Ordin ANRE 40/2013 – Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Ordin ANRE 54/2012 - Ordin privind Tarife reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor finali care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, precum și a prețurilor pentru energia reactivă;

 

Ordin ANRE 53/2012 - Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate;

 

Ordin ANRE 52/2012 - Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem , a tarifului practicat de operatorul pieței de energie electrică și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice;

 

Ordin ANRE 51/2012 - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuție;

 

Ordin ANRE 50/2012 - Ordin privind modificarea art. 1 din Ord. 12 /2011 pentru aprobarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;

 

Ordin ANRE 30/2012 - Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate; 

 

Ordin ANRE 27/2012 – Ordin privind modificarea art.1 din Ordinul presedintelui ANRE nr.12/2011 pentru aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;

 

Ordin ANRE 26/2012 - Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă;

 

Ordin ANRE 25/2012 – Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici.;

 

Ordin ANRE 24/2012 - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energie electrice prestat de operatorii principali de distributie;

 

Ordin ANRE 20/2011 – Ordin privind aprobarea Contractului -cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si a Contractului cadru dintre producatorul de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului si restituirea supracompensarii /bonusului necuvenit;

 

Ordin ANRE 19/2011 – Ordin privind modificarea tabelului 1 din anexa la Ordinul ANRE nr. 45 /2010 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport , a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice;

 

Ordin ANRE 14/2011 – Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 88 /2009;

 

Ordin ANRE 12/2011 – Ordin pentru aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;

 

Ordin ANRE 9/2011 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta;

 

Ordin ANRE 45/2010 – Ordin pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice;

 

Ordin ANRE 1/2010 – Ordin pentru aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;

 

Ordin ANRE 88/2009 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica;

 

Ordin ANRE 86/2009 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale; – ANEXA 1

 

Ordin ANRE 73/2009 – Ordin pentru aprobarea “Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA”;

 

Ordin ANRE 69/2009 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice – Revizia 1;

 

Ordin ANRE 38/2007 – Ordin pentru aprobarea Procedurii de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea;

 

Ordin ANRE 14/2007 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultima optiune a energiei electrice;

 

Ordin ANRE 44/2006 – Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi serviciilor prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică între C.N. Transelectrica S.A. şi client;

 

Ordin ANRE 24/2006 – Ordin pentru aprobarea “Procedurii privind corecţia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare”;

 

Ordin ANRE 35/2005 – Ordin pentru aprobarea “Procedurii privind corecţia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare”;

 

Ordin ANRE 18/2005 – Ordin pentru aprobarea “Procedurii pentru calculul energiei electrice care se facturează în situaţia defectării grupului de măsurare”;

 

Ordin ANRE 17/2005 – Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea garantiilor la consumatorii captivi de energie electrica rau platnici;

 

Ordin ANRE 5/2003 – Ordin privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice;

 

Decizie ANRE 57/1999 – Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici;

 

Decizie ANRE 57/1999 – Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate;

 

Decizie ANRE 57/1999 – Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate;

 

DIRECTIVE EUROPENE

 

Incidente pietei de energie electrica europeana.

Directiva nr. 2003/54/EC a Parlamentului European si a Consiliului privind regulile comune aplicabile pietei interne de energie.

 

 

 

 

 

5 reasons why you can become an Add-Energy Renewable Romania PARTNER

To register your Company as ADD ENERGY PARTNER , please access   register_now_2

For other informations click to Contact-Us